Bestuur en commissarissen van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken wensen u fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

18:00, Oude Ebbinge en het is al eerder
donker dan ik doorhad
terwijl kantoren leegstromen
de singels ervan langs krijgen
alles binnen de grachten aanzwelt
de binnenStad als ons hart
dat klopt en samentrekt
18:02, Tussen Beide Markten
en ik slenter verder
zie een echtpaar kijken
naar de kerstverlichting boven ons
“dezelfde als vorig jaar”
zegt ze met een glimlach
en gelijk heeft ze; want hier vergeten we niet
wat ons jarenlang heeft gediend
maar onthouden we
hoe het al die tijd
genoeg was

Myron Hamming
Stadsdichter van Groningen

Met groot genoegen zien wij terug op een zeer geslaagde 350ste viering van
Groningens Ontzet, vol nieuwe programmaonderdelen. Ook de andere door
ons in het afgelopen jaar georganiseerde evenementen konden rekenen op veel
enthousiasme van de Groningers.

Wij zijn de velen die ons hierbij op enigerlei wijze ondersteunden
zeer erkentelijk! Gezamenlijk hopen wij in 2023 op de ingeslagen
weg voort te gaan.

Intussen wensen wij u fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Bestuur en commissarissen van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken

UITGELICHT

WIL JE HELPEN BIJ DE INTOCHT OF VOLKSVERMAKEN STEUNEN?

Om ervoor te zorgen dat activiteiten als Groningens Ontzet (28 augustus) en de Sinterklaasintocht in Groningen kunnen blijven bestaan zijn we op zoek naar vrienden, die deze initiatieven steunen.

Draag jij Groningen een warm hart toe? Word dan vriend van Volksvermaken!

STEUN KVVV

KONINKLIJKE VEREENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN GRONINGEN