De Vereeniging voor Volksvermaken

De Vereeniging voor Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. De aanleiding tot de oprichting van de vereniging was de wens om de viering van Groningens Ontzet op 28 augustus een vaster en duurzamer fundament te geven.

DOEL

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft als doel jaarlijks feestelijke evenementen voor de inwoners van Stad en Ommeland van Groningen te organiseren. Volgens jarenlange traditie zijn dat:

– Groningens Ontzet op 28 augustus
– Het uitdelen van voederbieten met Sint Martinus aan de Groningse schooljeugd
– De intocht van Sinterklaas
– Arrensledenwedstrijden in de winter

 

GRONINGENS ONTZET

Op 28 augustus vinden de festiviteiten ter gelegenheid van ‘Groningens Ontzet in 1672’ plaats met een uitgebreid stadsprogramma. Jaarlijks terugkerende onderdelen zijn:

  • Paardenkeuring
  • Kermis
  • 28 augustus-lezing
  • 28 augustus-concert
  • Vuurwerk

INTOCHT SINTERKLAAS

Sinds 1947 organiseert Volksvermaken de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen.

 

SINT MARTINUS

Ter gelegenheid van Sint Martinus deelt Volksvermaken voederbieten uit aan de Groninger schooljeugd. Van die bieten kunnen lampionnen gemaakt worden en kinderen kunnen meedoen aan de lampionnenwedstrijd.

 

ARRENSLEDENWEDSTRIJDEN

Als de weergoden ons in de winter gunstig gestemd zijn, organiseert de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken arrensledenwedstrijden op de drafbaan in het Stadspark.

 

DE ORGANISATIE

De Vereeniging bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Mensen die zich met veel plezier inzetten voor de bewoners van Stad en Ommeland.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen mag zich ‘Koninklijk’ noemen. In november 2010 kwam de bevestiging via de gemeente binnen dat het predicaat weer voor 25 jaar gevoerd mag worden. Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. De aanleiding tot de oprichting was de wens om de viering van Groningens Ontzet, de 28ste,  een vaster en duurzamer fundament te bezorgen.

De Vereeniging heeft deze Groninger feestdag die terugvoert tot de belegering en het ontzet van de stad in 1672, sinds haar oprichting steeds breed aangepakt. Koninklijk werd zij vanwege ‘haar voortdurende inspanningen ten behoeve van de bevolking van Stad en Ommeland met traditionele ingrediënten als muziek, kinderspelen, wedstrijden, paardenkeuring, concours hippique en tot slot een groots en briljant vuurwerk’. Ook de kermis verwierf een vaste plaats, terwijl er jaarlijks aandacht was voor verstandelijk gehandicapten en chronisch zieken.

Sinds 1947 verzorgt Volksvermaken bovendien de intocht van Sinterklaas. Volksvermaken organiseert ook al jaren de uitdeling van voederbieten en de daarop volgende lampionnenwedstrijd ter gelegenheid van Sint Martinus. Wanneer de winters voldoende sneeuwrijk zijn, verzorgt Volksvermaken bovendien arrensledenwedstrijden.
Het bestuur en de commissies stellen zich hier aan u voor.