WAT GEBEURDE ER EIGENLIJK?

We vieren het wel elk jaar: de 28ste. Maar wat gebeurde er eigenlijk in 1672?

In het ‘rampjaar’ 1672 wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van alle kanten door vijanden belaagd. Frankrijk, Engeland en de bisdommen Munster en Keulen verklaren ons land de oorlog. De situatie lijkt hopeloos wanneer de Fransen ongestoord tot voorbij Utrecht kunnen oprukken en de legers van de bisschoppen van Munster en Keulen het beleg voor Groningen slaan. Het is vooral bisschop Bernhard van Galen van Munster die zich voor de poorten van de Stad manifesteert. Zijn talrijke bombardementen vanaf de Linie van Helpman zijn de aanleiding voor zijn bijnaam: ‘Bommen Berend’. Hoewel hij onze belager was, noemen veel Stadjers de festiviteiten op de 28ste nog steeds het feest van Bommen Berend.

Ondertussen is in 1672 onze landsregering radeloos, de bevolking redeloos en lijkt het land reddeloos.

 

CAREL RABENHAUPT

Maar onder leiding van Carel Rabenhaupt houdt de stad Groningen stand. De troepen van de belegeraars breken op 28 augustus het beleg op. De Republiek haalt opgelucht adem, want hierna keren de kansen. “Groningen constant, behoud van het land” is op dat moment de leus.

 

FEESTDAG

In Groningen wordt 28 augustus vanaf 1673 als feestdag en dankdag gevierd tot de komst van de Franse troepen in 1795 een einde maakt aan de herdenking van lokale historische gebeurtenissen. In het begin van de 19e eeuw herleeft de traditie om het Ontzet van Groningen te vieren. De traditie heeft tot nu toe stand gehouden!

 

VERHALEN

Ontdek hieronder meer Verhalen van Groningen via de website van “De Verhalen van Groningen