Foto’s: Piet van Veen

DIT JAAR WEER EEN ECHTE EEN INTOCHT VAN SINTERKLAAS IN DE STAD GRONINGEN!

Dit jaar zal er, zo goed als zeker, weer een echte intocht van Sint Nicolaas in Groningen gaan plaatsvinden en wel op 20 november. Mocht de situatie met betrekking tot Corona weer verslechteren, dan zal deze opnieuw bekeken worden.

Zoals het er nu uitziet, zal het publiek geen QR-Code nodig hebben om de intocht te kunnen bijwonen. Zij kunnen zich langs de route verzamelen.

Dit jaar zal de ontvangst van Sinterklaas niet op het stadhuis zijn, maar in het Academiegebouw aan de Broerstraat, vergezeld van ca. 150 roetveeg- en naturel gekleurde pieten. Dit komt doordat het stadhuis op dat moment midden in een grote verbouwing zal zitten.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVVV) organiseert sinds 1947 en op zijn verzoek, ieder jaar de intocht van Sint Nicolaas in Groningen.

Vorig jaar moesten kinderen en volwassenen de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in de stad Groningen nog missendoor coronamaatregelen. Toen werd de aankomst van de Goed Heiligman en zijn gevolg zijn door televisiecamera’s vastgelegd toen zij ergens in de binnenstad van Groningen met de pakjesboot Emma wilden afmeren.

De reportage die daarvan is gemaakt en de perikelen die de Sint en zijn Pieten vervolgens moesten overwinnen om bij het Stadhuis te komen is zaterdagmiddag 21 november 2020 om 17.00 uur te zien op de televisiekanalen van de regionale zenders RTV Noord en Podium TV en de stedelijke zender OOG TV.

UIT DE ARCHIEVEN: DE INTOCHT VAN SINT NICOLAAS IN 1981

Cineast Willem Hoiting vond bijgaande film terug, dat hij en zijn kornuiten in 1981 op verzoek van Bert Horst van Volksvermaken maakten. Hij heeft de film tijdens de ledenvergadering van 1982 gedraaid en daarna is het bij hem op de plank blijven liggen. Enige jaren terug is de film ook gedigitaliseerd en opgeslagen in de Groninger Archieven.