De Vereeniging voor Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. De aanleiding tot de oprichting was de wens om de viering van Groningens Ontzet, de 28ste, een vaster en duurzamer fundament te bezorgen.

De Vereeniging bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Mensen die zich met veel plezier inzetten voor de bewoners van Stad en Ommeland.