Re-enactment

Om de viering van 350 jaar Groningens Ontzet luister bij te zetten zal op 27 augustus 2022 een spetterend re-­enactment uitgevoerd worden met ca. 100 figuranten, waarbij een van de vele strijdtonelen nagespeeld zal worden.

Destijds keken de strijders elkaar nog in de ogen. Het is de bedoeling om dit op een van de singels
uit te voeren, in die tijd de gracht voor de stadsmuren. De inzet van kanonnen, paarden en boten zal niet geschroomd worden.

Voorafgaand aan en na afloop van de strijd zullen groepen van de strijdende partijen in vol ornaat door de stad marcheren. Hun tentenkamp zal ingericht worden op het historische Martinikerkhof. Dit kampement zal toegankelijk zijn voor het publiek.

Diverse re­-enactment groepen uit Nederland en Duitsland zijn reeds uitgenodigd.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven heeft de herbeleving van Groningens Ontzet op grootscheepse wijze zowel een educatief karakter als amusementswaarde.