Lesgeven over 350 jaar Groningens Ontzet

De opzet van dit plan is om leerkrachten
kant en klare lessen d.m.v. een zogenoemd cafetariaplan aan te reiken in een themaweek. En dit voor een periode van vijf jaar lang.

Hoe geef je les over Groningens Ontzet en maak je daarbij gebruik van de kennis, kunde en collectie
van culturele erfgoedpartners in de buurt? Studenten van de Hanzehoge­school Groningen gingen hier voortvarend mee aan de slag! Vrijdag 18 juni was de feestelijke afsluiting met presentaties op landgoed Nienoord.

Samen met verschillende samen­werkingspartners hebben ruim 40 derdejaarsstudenten van de PABO ieder drie lessen ontworpen. Alvast in de opmaat naar het jubileumjaar 2022 hebben ze de lessen ook gegeven op basisscholen in de gehele provincie Groningen. Mooi resultaat is dat er daardoor al zo’n 800 leerlingen meer geleerd over 350 jaar Groningens Ontzet. Van Delfzijl tot Leek is er zo op basisscholen gewerkt aan een educatief programma dat ook na 2022 nog jarenlang een onderdeel van het curriculum blijft.

Ter voorbereiding zijn de studenten in kleine groepen op bezoek geweest bij onder andere Burcht Wedde, Fraeylemaborg en vesting Bourtange. Ook de medewerkers van het Abel
Tasmanmuseum in Lutjegast konden hen van alles vertellen over bijvoor­beeld het graf van kapitein Proth.

Het educatieprogramma is bedoeld voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 en is verdeeld in vijf thema’s: wonen, voedsel, familie, Nederland en de Wereld in 1672 en nu. Het gaat duidelijk om lokale geschiedenis in een mondiale context. Voor iedere jaargroep zijn passende lessen bedacht met als steeds terug­kerend onderwerp: Groningens Ontzet.

Het Dagblad van het Noorden heeft verslag gedaan van dit mooie initiatief.

Een leerling van de Sint Michaelschool in Groningen bouwt zelf een stadsmuur, als onderdeel van een les over groningens Ontzet. Foto: Jacobien Knol.
Een leerling van de Sint Michaelschool in Groningen bouwt zelf een stadsmuur, als onderdeel van een les over groningens Ontzet. Foto: Jacobien Knol.

Stripboek ”De laatste bom voor Bommen Berend”

De striptekenaar IJsbrand Oost is druk bezig met de Strip over 1672. Twee kinderen worden van het heden teruggeschoten naar het jaar 1672, waar ze proberen hun over­over­over grootvader te helpen in de strijd tegen Bommen Berend. De kinderen helpen de kanonnier opa om de laatste definitieve bom op Van Galen te gooien.

Zoals het er nu uit ziet wordt de strip in 2022 gelanceerd. De strip wordt vijf jaar lang gratis weggegeven aan de groepen 8 van de basisschool van Groningen en Ommelanden.

Er zijn ook plannen om de strip ook in het Gronings uit te brengen en een Nederlandse versie voor de boekhandel.

Minerva

Informatie volgt.

Podcast over Groningens Ontzet

Geschreven door Marcel Keurentjes en ingesproken door Hein Bekenkamp.

Hier vind u de podcasts over het Ontzet van Groningen. Deze podcasts gaan over verschillende onderwerpen die relevant waren tijdens deze strijd. Van persoonsgerichte podcasts over Rabenhaupt en Bommen Berend tot het geven van verklaringen over waarom juist Groningen werd aangevallen. Wij denken dat de podcasts in het bijzonder geschikt zijn om te gebruiken tijdens lessen aan bovenbouwleerlingen van de basisschool en aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Als uw school zich in de stad Groningen bevind dan zouden deze podcasts een extra lokale verdieping kunnen bieden wanneer u de Nederlandse 17de eeuw behandelt. Op deze manier komt u dichter bij de belevingswereld van uw leerlingen. Wij wensen u veel plezier met de podcasts.

Empty tab. Edit page to add content here.