WAT MAAKT HET GRONINGENS ONTZET NOU ZO BIJZONDER?

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd in 1672 aangevallen door meerdere landen.

Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos.

MAAR NIET IN GRONINGEN

Groningen bood weerstand door een eensgezinde bevolking en een vastberaden bestuur.

DE EERSTE ZEGE VAN DE REPUBLIEK

Dit zorgde voor hersteld zelfvertrouwen.

“Groningen constant,
behoud van het land.”

Had Groningen niet gezegevierd, dan was de rest van de Republiek waarschijnlijk gevallen.

DIT VIEREN WE

Traditioneel sinds 1672,
en groots in het jublieumjaar 2022.

WAT GAAN WE IN 2022 DOEN?

TRADITIONEEL PROGRAMMA

Natuurlijk het programma wat we elk jaar neerzetten

EDUCATIE

Voor en door leerlingen en studenten
Lesmateriaal voor basisonderwijs
Augmented Reality Spel
Een 3D app van de stad Groningen in 1672

VIEREN

Live muziek met o.a. Groninger artiesten

SPORT

Toertochten
Sporttoernooien

EXPOSITIES

Groninger Museum
Scheepvaartmuseum
Fraeylemaborg en Nienoord
Museum Stad Appingedam

CONCERTEN

Nieuwjaarsconcert
28 Augustus concert
Compositie 1672

RE-ENACTMENT

Een groots re-enactment in de stad Groningen, waarbij herbeleving van de geschiedenis voorop staat

MASQUERADE

Historische Optocht i.s.m. RUG en studentenverenigingen

SAMENWERKING MET DUITSLAND

Grensoverschrijdend Economisch Programma

BOMMEN BEREND STRIP

Speciaal voor het 350 jaar Groningens Ontzet wordt een strip uitgebracht en verspreid over deze historische gebeurtenis.

Gedurende vijf jaar wordt deze gratis aan leerlingen groep 8 in de gehele provincie Groningen aangeboden.

Dit gaat gepaard met 3D elementen en een website voor spreekbeurten.

SAMENWERKINGSORGANISATIES

DAT VIEREN WE HET HELE JAAR 2022 MET HET WEEKEND VAN 28 AUGUSTUS ALS HOOGTEPUNT